дыгъэмыхъуэм дыгъэ щыгъэлын


дыгъэмыхъуэм дыгъэ щыгъэлын

зэрыщымыту къызыфIэгъэщIын, къафIэгъэщIын
показаться, показать дело в розовом цвете

Яхуэмыфащэу лъэныкъуэ едгъэза псалъэхэр . 2014.